Condicions de compra

Les presents condicions generals de contractació s’apliquen a totes les transaccions comercials realitzades a la nostra botiga virtual , www.makershopbcn.com , d’ara endavant El venedor. Per a més informació sobre El Venedor i la nostra Política de Privacitat consulti l’Avís Legal .

Els preguem que llegeixin atentament les presents Condicions de Compra i la nostra Política de Privacitat abans de realitzar la comanda . Si no està vostè d’acord amb totes les Condicions de Compra i amb la Política de Privacitat, no ha de realitzar cap comanda .

1.Identificació

El Venedor és una unitat de negoci pertanyent a Makers Shop SL , proveïda de CIF : B66155151 , domiciliada al c / Juan de Garay , 48-50 , local 1 , escala dreta , 08027 Barcelona . Qualsevol comunicació es podrà dirigir al domicili social o al telèfon 936678672 o l’adreça de correu electrònic web@makershopbcn.com .

1 . activitat

El Venedor es dedica a la venda a distància , preferentment per internet , de Impressores 3D , consumibles i accessoris .

2 . Continguts i informació subministrada en el website

El Venedor es reserva el dret a modificar l’oferta comercial presentada al lloc web ( modificacions sobre productes , preus , promocions i altres condicions comercials i de servei) en qualsevol moment . El Venedor fa tots els esforços al seu abast per oferir la informació continguda en el lloc web de forma veraç i sense errors tipogràfics . En el cas que en algun moment es produís algun error d’aquest tipus , aliè en tot moment a la voluntat del Venedor , es procediria immediatament a la seva correcció . D’existir un error tipogràfic en algun dels preus mostrats i algun client hagués pres una decisió de compra basada en aquest error , El Venedor li comunicarà al client aquest error i el client tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per part seva.

Els continguts del lloc web El Venedor podrien, en ocasions , mostrar informació provisional sobre alguns productes . En el cas que la informació facilitada no correspongués a les característiques del producte el client tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per part seva.

El Venedor no és responsable ni directament ni indirectament de cap de les informacions , continguts , afirmacions i expressions que continguin els productes comercialitzats per El Venedor . Aquesta responsabilitat recau en tot moment en els fabricants o distribuïdors d’aquests productes . El client entén que El Venedor és un mer intermediari entre ell i aquest fabricant o distribuïdor .

3 . Sistema de venda

Per realitzar una compra , l’usuari pot triar entre diverses formes de fer-nos arribar la seva comanda :

  • Internet a través del « cistella de la compra »
  • Internet a través del « demanat off- line »
  • Telefònicament al telèfon d’atenció al client : 936.678.672
  • Per carta a l’adreça indicada més amunt o correu electrònic web@makershopbcn.com .

4 . impostos aplicables

Els preus dels productes exposats a la pàgina web del Venedor , inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit ( IVA) que , si s’escau , sigui procedent aplicar.
Les compres que hagin de ser lliurades dins el territori de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea estaran subjectes a IVA .
Les compres que hagin de ser lliurades en territoris d’Estats no membres de la Unió Europea , oa Canàries , Ceuta o Melilla estaran exemptes de l’IVA.

5 . Forma de pagament

En formular la comanda , el client pot triar lliurement abonar les compres que realitzi mitjançant targeta de crèdit ; PayPal ; contra – reemborsament ( només a Espanya i alguns països de la Unió Europea ) o altres mitjans anàlegs . En determinats casos i per prevenir possibles fraus , El Venedor es reserva la possibilitat de demanar a un client una forma de pagament concreta en el cas que no s’acrediti fefaentment la identitat del comprador .

6 . Forma , despeses i termini d’enviament

El client podrà seleccionar la forma d’enviament d’entre les possibles per la seva zona d’enviament. Haurà de tenir en compte que els terminis de lliurament, la qualitat del servei , el punt de lliurament i el cost serà diferent per a cada forma de transport .

El Venedor envia les comandes als seus clients a través de diferents empreses de transport urgent de reconegut prestigi nacional i internacional . La data de lliurament al domicili del client depèn de la disponibilitat del producte escollit i de la zona d’enviament. Els terminis de transport orientatius estan disponibles a l’apartat de la nostra web «Despeses d’Enviament » . Abans de confirmar la seva comanda se li informarà al client sobre unes despeses d’enviament i terminis de transport , tots dos orientatius, que apliquen a la seva comanda en concret . No obstant això , ambdós podran variar en funció de les circumstàncies concretes de cada comanda . Especialment :

  • Els terminis de transport es poden veure alterats per incidències extraordinàries en el transportista i per dificultats en el lliurament de la mercaderia
  • Les despeses d’enviament que apareixen a la web en realitzar la comanda són orientatius i es calculen sobre la base d’ un pes estadístic mitjà . El Venedor es reserva el dret a alterar els costos d’enviament quan el pes sol · licitats variï en més / menys un 10% respecte al pes mitjà esmentat. En cas de produir-se una variació de preu , El Venedor comunicarà per mitjà de correu electrònic al client la variació i el client podrà optar per cancel · lar la comanda sense que se li pugui imputar cap cost .

7 . Drets del comprador i política de devolucions

El Venedor no garanteix als seus clients la disponibilitat ni el termini de lliurament dels productes que s’ofereixen al seu lloc web excepte la dels productes en els quals expressament se citi una determinada garantia . El catàleg que es mostra és merament orientatiu ja que els fabricants o distribuïdors no comuniquen anticipadament les existències ni garanteixen terminis de lliurament. Aquesta situació impedeix a El Venedor la possibilitat d’informar amb exactitud als seus clients sobre la disponibilitat dels productes així com a garantir un termini de lliurament determinat que , en tot cas , dependrà del temps que tard el fabricant o el distribuïdor en subministrar el producte .

El Venedor garanteix als seus clients la possibilitat d’anul · lar la seva comanda en qualsevol moment i sense cap cost sempre que l’anul · lació es comuniqui abans que la comanda hagi estat posat a disposició del transportista per al seu enviament .

El client disposarà d’un termini de set dies des de la recepció de la comanda per resoldre el contracte i realitzar la devolució del producte adquirit . El client comunicarà El Venedor dins del termini estipulat i per qualsevol mitjà admès en dret , el seu desig d’exercitar el dret de resolució del contracte . La comanda retornat haurà de ser lliurat juntament amb l’albarà de lliurament i, si escau factura emesa a El Venedor , corrent El Venedor amb les despeses de devolució .

El client podrà retornar qualsevol article que hagi comprat a El Venedor sempre que els productes no hagin estat oberts ni usats i conservin el seu precinte o embalatge original . En aquests casos , El Venedor , retornarà els diners de la compra a través d’un abonament a la targeta de crèdit , mitjançant una transferència bancària al compte indicat pel client o mitjançant abonament en el seu compte personal .
Si un producte diferent al sol · licitat pel client fora lliurat per error del Venedor , aquest li serà retirat i se li lliurarà el producte correcte sense cap càrrec addicional per al comprador .

Per a qualsevol incidència relacionada amb la devolució d’articles de la nostra botiga pot contactar amb el nostre Departament d’Atenció al client per correu electrònic : web@makershopbcn.com o per telèfon 936678672 .

8 . Obligacions del client

El client del Venedor es compromet en tot moment a facilitar informació veraç sobre les dades sol · licitades en els formularis de registre d’usuari o de realització de la comanda , ja mantenir-les actualitzades en tot moment .

El client es compromet a acceptar totes les disposicions i condicions recollides en les presents Condicions Generals de Contractació entenent que recullen la millor voluntat de servei possible per al tipus d’activitat que desenvolupa El venedor.

Així mateix , es compromet a guardar de forma confidencial i amb la màxima diligència les seves claus d’accés personal al nostre lloc web .

El client es compromet a possibilitar el lliurament de la comanda sol · licitat facilitant una adreça de lliurament en què pugui ser lliurada la comanda sol · licitada dins de l’horari habitual de lliurament de mercaderies ( de dilluns a divendres de 10:00 a 13:30 i de 16 : 00 a 18:00 ) . En cas d’incompliment per part del client d’aquesta obligació , El Venedor no tindrà cap responsabilitat sobre el retard o impossibilitat de lliurament de la comanda sol · licitat pel client .

9 . Legislació aplicable i jurisdicció competent

Les compravendes realitzades amb El Venedor es sotmeten a la legislació d’Espanya .
En cas de qualsevol conflicte o discrepància , el fur aplicable serà el dels Jutjats o Tribunals del comprador .