Garanties i Devolucions

Política de garantia

Devolucions

Tornar un producte en garantia

Tornar un article nou per al seu reemborsament

Tornar un article nou per al seu canvi

Els productes de la meva compra estaven danyats / trencats al moment de rebre’ls.

Si l’article rebut és incorrecte

El producte que ha comprat està incomplet

Protecció de Dades

Política de garantia

Pujar

Tots els productes de MakerShopBcn estan garantits contra tot defecte material o de fabricació durant un període d’un any a partir de la data de lliurament, en els termes legalment establerts .

No s’inclouen les deficiències ocasionades per negligències , cops , ús o manipulacions indegudes , instal · lació incorrecta no efectuada pel Servei Tècnic autoritzat quan escaigui , ni materials sotmesos a desgast pel seu ús normal .

Es necessita la prova de compra amb qualsevol possible reclamació de garantia .

Qualsevol producte reparat o reemplaçat sota garantia estarà cobert pel període de temps restant del producte original .

La nostra política de garantia no afecta els seus drets legals .

Devolucions

Pujar

Si no queda satisfet de la seva compra disposa d’un termini de 7 dies a partir de la data de recepció d’aquest per executar el seu dret de devolució.

Quedan excloses de devolució les màquines venudes en kit, si aquestes ja han sigut montades parcialment o  totalment.

Per realitzar una devolució el producte ha d’estar en perfectes condicions i en el seuontadas parcial o original . Un cop rebuda la devolució i comprovat l’estat dels productes procedirem a la devolució de l’import del mateix mitjançant Transferència Bancària .

Les despeses d’enviament i devolució corren a càrrec del client, així com les seves pròpies despeses addicionals provocats per la mateixa com són cridades telèfon , temps emprat en gestionar la devolució , etc .

Passem a detallar els diferents tipus de devolucions i la seva manera de procedir :

Tornar un producte en garantia

Pujar

Tots els productes adquirits en MakerShopBcn estan coberts per la seva respectiva garantia . De manera general la garantia cobreix defectes de fabricació.

Quedan excloses de devolució les màquines venudes en kit, si aquestes ja han sigut montades parcialment o totalment.

Contacti’ns abans de realitzar la devolució, pel fet que molts dels problemes poden ser resolts sense el incorrer en despeses d’enviament.

Si vostè considera que el producte que va comprar està defectuós ha de notificar d’això a través de l’email : garantía@makershopbcn.com

Les despeses de devolució aniran a compte del consumidor . No acceptarem devolucions a ports deguts .
Tota devolució ha d’incloure la còpia de factura i un petit escrit amb el motiu de la devolució.

Pot ser, que li sol · licitem una fotografia del producte en garantia.

Els enviaments de les devolucions són responsabilitat del client fins que arribi a les nostres instal · lacions. Si us plau demani un comprovant d’enviament al seu transportista.

Les garanties seran revisades pel nostre equip , però en la gran majoria casos el proveïdor / fabricant ens demana que els enviem el producte per a una revisió abans de procedir al canvi o reparació .

Lamentablement depenem dels temps d’espera del proveïdor / fabricant, amb el que no podem garantir una ràpida solució.
Estarem en contacte freqüentment amb el proveïdor / fabricant perquè tot s’efectuï de la forma més ràpida possible .
Si la garantia és acceptada , li farem l’enviament del producte a ports pagats .
Si la garantia és denegada , el consumidor s’ha de fer càrrec de les despeses de la devolució del producte.

Tornar un article nou per al seu reemborsament

Pujar

Si per qualsevol motiu no queda satisfet amb la seva comanda , té un termini de 7 dies hàbils , a comptar de la data de recepció de la comanda , per tornar-lo.

Quedan excloses de devolució les màquines venudes en kit, si aquestes ja han sigut montades parcialment o totalment.

Per a qualsevol aclariment us podeu adreçar a la siguiete adreça de correu electrònic devoluciones@makershopbcn.com

No s’admetran devolucions que no vinguin en el seu embalatge original , en perfectes condicions i amb el producte en perfecte estat.

No s’admetran devolucions que continguin productes que hagin estat instal · lats.

És molt important que ens retorni el / s productes de devolució perfectament embalats . En cas que els productes resultin danyats a causa d’un embalatge inapropiat , no admetrem la devolució .
No s’admetran devolucions en què hagi col · locat adhesius o etiquetes directament sobre l’embolcall de venda del producte .
Les despeses de devolució aniran a compte del consumidor . No acceptarem devolucions a ports deguts .
Tota devolució ha d’incloure la còpia de factura i un petit escrit comentant el que es vol fer amb els productes retornats .
Els enviaments de les devolucions són responsabilitat del client fins que arribin a les nostres instal · lacions. Si us plau demani un comprovant d’enviament.
Un cop rebem la mercaderia en els nostres magatzems i comprovem que es donen totes les condicions anteriors , MakerShopBcn s’admetrà la devolució del producte i es procedirà al reintegrament de l’import del producte d’acord amb la modalitat de pagament realitzada .

Se li enviarà un mail notificant de l’acceptació de la devolució i el corresponent reemborsament d’aquesta

Tornar un article nou per al seu canvi

Pujar

Si per qualsevol motiu no queda satisfet amb algun producte i vol canviar-lo per un altre , té un termini de 7 dies hàbils , a comptar de la data de recepció de la comanda , per tornar-lo. Per a qualsevol aclariment us podeu adreçar a la siguiete adreça de correu electrònic devoluciones@makershopbcn.com

No s’admetran devolucions que no vinguin en el seu embalatge original , en perfectes condicions i amb el producte en perfecte estat .
No s’admetran devolucions que continguin productes que hagin estat utilitzats o instal · lats .
És molt important que ens retorni el / s productes de devolució perfectament embalats . En cas que els productes resultin danyats a causa d’un embalatge inapropiat , no admetrem la devolució .
No s’admetran devolucions en què hagi col · locat adhesius o etiquetes directament sobre l’embolcall de venda del producte .
Les despeses de devolució aniran a compte del consumidor . No acceptarem devolucions a ports deguts .
Tota devolució ha d’incloure la còpia de factura i un petit escrit amb el motiu de la devolució .
Els enviaments de les devolucions són responsabilitat del client fins que arribin a les nostres instal · lacions. Si us plau demani un comprovant d’enviament.
Un cop rebem la mercaderia en els nostres magatzems i comprovem que es donen totes les condicions anteriors , MakerShopBcn s’admetrà la devolució del producte .

Se li enviarà un mail notificant de l’acceptació de la devolució ia notificar l’import de les despeses de transport del nou enviament.
Un cop acceptat el pagament del nou enviament, procedirem a enviar el producte .

Els productes de la meva compra estaven danyats / trencats al moment de rebre’ls.

Pujar

Nosaltres fem tot el possible per assegurar-nos que els seus productes arribin en perfecte estat .

Ha notificar durant els 7 primers dies des de la recepció de la seva comanda .
Ha notificar d’això a través de l’email soporte@makershopbcn.com
Depenent de del problema és possible que li sol · licitem fotografies del producte defectuós o malmès per més informació abans de la devolució .
És molt important que ens retorni el / s productes de devolució perfectament embalats . En cas que els productes resultin danyats a causa d’un embalatge inapropiat , no admetrem la devolució .
No s’admetran devolucions en què hagi col · locat adhesius o etiquetes directament sobre l’embolcall de venda del producte .
NOTA : Si en el moment de rebre el producte de l’empresa de transport detecta alguna anomalia en l’embalatge és preferible que ho rebutgi i es posi en contacte amb nosaltres .

Li notificarem que vostè ja pot procedir a la devolució .
Si considerem que el producte en el moment de rebre- estava danyat / trencat MakerShopBcn li reemborsarà les despeses de devolució . Per a això haurà d’enviar una còpia escanejada del comprovant de l’enviament a : soporte@makershopbcn.com
MakerShopBcn només es fa responsable del reemborsament de les despeses devolució quan aquests hagin estat realitzats a través de Correus Certificat ordinari sense afegits .
MakerShopBcn li enviarà el nou producte a ports pagats .

Si l’article rebut és incorrecte

Pujar

Si li hem enviat un producte que és diferent el que està detallat en la seva factura , nosaltres ens ocuparem del canvi .

Ha notificar durant els 7 primers dies des de la recepció de la seva comanda .
Ha notificar d’això a través del suport online : soporte@makershopbcn.com
Un cop notificats , li enviarem un mail de confirmació per procedir a la solució del problema .

Nosaltres li enviarem el producte correcte i en el moment en què el transportista procedeixi al lliurament d’aquest , vostè ha d’entregar el producte incorrecte .
NOTA : Aquests passos només són vàlids per a la Península , si vostè viu a les Balears , Canàries , Ceuta o Melilla , si us plau poseu-vos en contacte amb nosaltres a través de l’email soporte@makershopbcn.com i li explicarem els passos a seguir .

El producte que ha comprat està incomplet

Pujar

Això pot ser degut a molts factors que s’escapen del nostre control. Intentarem donar-li la solució més ràpida i eficient .

Ha notificar durant els 7 primers dies des de la recepció de la seva comanda .
Ha notificar d’això a través de l’email soporte@makershopbcn.com
Depenent de del problema és possible que li sol · licitem fotografies del producte defectuós per més informació abans de la devolució .

Si comprovem que efectivament el producte que va rebre aquesta incomplet , procedirem a enviar el material restant a ports pagats .

Protecció de dades

Pujar

MakerShopBCN gestiona i manté l’arxiu dels seus clients a efectes de tractes comercials amb els mateixos . En cap cas facilitarà cap dada a tercers . En compliment a allò que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre , sobre protecció de dades de caràcter personal , com a client de MakerShopBCN podrà en tot moment exercitar els drets d’accés , rectificació , cancel · lació i oposició , comunicant per correu electrònic a web@makershopbcn.com .