Política de privacitat

Política de privacitat

Makers Shop, S.L. informa els usuaris d’aquest servei Web sobre la seva política de protecció de dades de caràcter personal perquè aquests determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar-li les Dades Personals que se’ls puguin requerir o que es puguin obtenir en ocasió de la subscripció o alta en alguns dels serveis oferts.

De conformitat amb el que es disposa en la Llei orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Makers Shop, S.L. informa que les dades personals facilitades a través dels formularis d’aquesta web, mitjançant missatges de correu electrònic o com a conseqüència de qualsevol transacció o operació realitzada, seran objecte de tractament i recollits en un fitxer de dades, donant el remitent el seu consentiment per a ser inclòs en l’esmentat fitxer.

La finalitat d’aquest fitxer és servir com a suport d’informació a la gestió administrativa i comercial de l’empresa.

L’usuari d’aquest servei reconeix que la informació i les dades personals subministrades són exactes i veraces. En aquest sentit, es compromet a comunicar de forma immediata qualsevol modificació de les seves dades de caràcter personal a fi que la informació continguda en l’esmentat fitxer estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors.

A l’efecte de l’article 21 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació, l’usuari presta el seu consentiment per a l’enviament de COMUNICACIONS COMERCIALS per part de Makers Shop, S.L. a l’adreça de correu electrònic indicada inicialment en el registre per a l’accés als serveis prestats per MakersShop, S.L. o a qualsevol modificació posterior d’aquesta, podent oposar-se en tot moment a l’enviament de tals comunicacions mitjançant sol·licitud a través de canals específicament habilitats per a això. Aquestes COMUNICACIONS COMERCIALS, que sempre seran realitzades per Makers Shop, S.L., podran contenir informació sobre productes i/o serveis comercialitzats directament per aquesta última o ben relatius a tercers amb els quals mediï algun tipus de relació, acord o contracte.

Si ho desitja pot dirigir-se a Makers Shop, S.L., domiciliada en C/ Varsòvia, 17, Local, 08041 – Barcelona o enviar un e-mail a info@makershopbcn.com, amb la finalitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

Makers Shop, S.L. es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, Makers Shop, S.L. anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

Cookies

Podem demanar informació sobre el teu ordinador, inclòs, si s’escau, la seva adreça d’IP, sistema operatiu i tipus de navegador, per a l’administració del sistema. Es tracta de dades estadístiques sobre com navegues pel nostre lloc web.

Per la mateixa raó, podem obtenir informació sobre el teu ús general a la nostra botiga mitjançant un arxiu de cookies que s’emmagatzema en el disc dur del teu ordinador. Les galetes contenen informació que es transfereix al disc dur del teu ordinador.

Les cookies ens ajuden a millorar el nostre lloc web ia prestar un servei millor i més personalitzat. En concret, ens permeten:

  • Fer una estimació sobre números i patrons d’ús.
  • Emmagatzemar informació sobre les teves preferències i personalitzar el nostre lloc web de conformitat amb els teus interessos individuals.
  • Accelerar les teves recerques.
  • Reconèixer quan tornis de nou al nostre lloc.

Pots negar-te a acceptar cookies activant la configuració al navegador que permet rebutjar les galetes. No obstant això, si selecciones aquesta configuració, potser no puguis accedir a determinades parts del lloc web o no puguis aprofitar-te algun dels nostres serveis. A menys que hagis ajustat la configuració del teu navegador de manera que rebutgi cookies, el nostre sistema produirà cookies quan et connectis al nostre lloc.